Home | Itron

×

Itron ger städer och anläggningar bättre möjlighet att hantera energi- och vattenflöden.

Dem vi betjänar

Vi kombinerar erfarenhet och innovation för att leverera resultat.

Vår beprövade portfölj med smarta nätverk, programvaror, tjänster, mätare och givare hjälper våra kunder att på ett bättre sätt förvalta energi- och vattensystem åt kunderna de betjänar.

Flera exempel på förbättrade tjänsteleveranser i ljusets stad

Ljusets stad driftsätter ett helomfattande nätverk som kopplar samman skåpsbaserad styrning för fler än 200 000 gatu- och trafiklampor över hela staden.

Målet är att minska de offentliga belysningskostnaderna med över 30 % på 10 år

Förbättrad pålitlighet och effektivitet

Det smarta nätverksprogrammet infriar löftet om att öka effektiviteten och vi är glada över att kunna skicka dessa besparingarna vidare till kunderna i form av sänkta elkostnader.

48 % kortare elavbrott

Smartare vattenförvaltning

En ”fruktansvärd” avläsningsfrekvens och uppskattningar istället för korrekta avläsningar för hälften av de 22 000 vattennmätarna blev startskottet för en AMI och analysgenomgång. Avläsningsfrekvensen sköt i höjden och detsamma gäller Bismarcks möjlighet att upptäcka och förebygga läckor och spill.

Avläsningsfrekvensen steg till 99,98 %

Större säkerhet med metandetektion

Dessa detektorer kan rädda liv med hjälp av smart teknik som kommunicerar direkt från en kunds hem till larmtjänsten.

Räddningspersonal på plats inom 30 minuter

Så hjälper

Vi har utvecklat en portfölj med smarta grundläggande nätverk, sammankopplade enheter och kunskapsbaserade tjänster som ger våra kunder möjlighet att bygga framtidslösningar för sina företag, sin infrastruktur och de lokalsamhällen de betjänar.

Våra lösningar ger kunderna möjlighet att:

SafeEnergy

Driva säkra, pålitliga och motståndskraftiga energi- och vattensystem.

NaturalDisasters

Snabbt återhämta sig från naturkatastrofer och effektivt förvalta resurserna.

PersonalizedServices

Leverera förbättrade och mer individualiserade tjänster till ett lägre pris.

SmartNetwork

Bygga smarta nätverk som ger stöd för många typer av tjänster under kommande decennier.

Därför gör vi det

Vi skapar en mer hållbar värld.

3w2

Upptäckande lärande

Vi ingår samarbeten för att skapa ett utbildningsprogram och virtuella studiebesök som uppmuntrar mellanstadiebarn att utforska förhållandet mellan vatten och energi – alltid med hållbarheten i fokus.

3w1

Power Over Energy

Power Over Energy är ett informationsinitiativ om energi som fokuserar på att utbilda, ge ansvar och motivera oss att fatta smarta beslut kring hur vi använder vår elektricitet.

Resourcefulness_Report_down_power

2018 års hållbarhetsrapport

Genom att fråga både företagsledare i energibranschen och kunniga konsumenter försöker vi förstå var dessa parter är överens i jakten på bättre effektivitet och större miljöhänsyn – i korthet strävar vi efter hållbarhet.

Här träffar du oss

Itron Utility Week

Delta i branschens främsta kundarrangerade konferens som sammanför branschledare, teknikvisionärer och andra intressenter för att diskutera utmaningar och möjligheter i dagens städer och infrastruktur.

Läs mer

What's New

Explore our featured content.

2018 Itron Corporate Sustainability Report

Download Report

Xcel Energy and Itron Collaborate to Transform Customer Experience and Utility Operations

Read More

Itron® Eyva™

We solve your challenges by shifting focus from technology to business outcomes.

Read Brochure

Itron Recognized as a Global Leader in Smart Street Lighting by Northeast Group

Read More
Ditt regionala kontor
Itron Sweden AB
Adolfsbergsvägen 29
168 67 Bromma
Sweden

Fler kontor

stockholm
Kontakter
Telefon: 08-562 00 500